Workshop i kulturel intelligens

Workshop i kulturel intelligens


Kulturel intelligens er fundamentet for at kommunikere og samarbejde succesfuldt på tværs af kulturer. At være kulturel intelligent betyder ganske enkelt, at man er opmærksom på sine egne ”kulturelle briller”, og hvordan de kan farve den måde, hvorpå vi ser og dømmer andre kulturer.
Principperne bag workshoppen i kulturel intelligens er, at der ikke er noget, der er rigtigt eller forkert. I stedet handler det om, at vi gør tingene forskelligt i de enkelte kulturer.

Indhold

På workshoppen arbejder vi med kultur med afsæt i en komparativ tilgang. Vi arbejder med en række kulturelle parametre, og ser på hvor dybt disse parametre ligger i os. Deltagerne bliver bevidste om kulturelle forskelle med afsæt i deres egen kultur ud fra et fælles begrebsapparat, som kan sætte ord på udfordringerne mellem forskellige kulturer.
Workshoppen forudsætter aktiv involvering og gennemføres som en blanding af gruppearbejde, øvelser, spil, refleksion og dialog – både indbyrdes mellem deltagerne såvel som mellem underviser og deltagere.

Udbytte

Når workshoppen er gennemført, har deltagerne fået redskaber til at kunne agere i et tværkulturelt samarbejde og opnået en kulturel indsigt i egen kultur, som i højere grad gør dem i stand til at undgå misforståelser.
Vi anbefaler en workshop i kulturel intelligens i opstartsforløbet med vores nye kunder, så de er godt klædt på i samarbejdet med de nye kolleger.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til workshoppen, er du velkommen til at kontakte Line Milthers, som er COO hos Conscensia og en af vores undervisere på workshoppen.