Vores mission, vision og værdier

Vores mission, vision og værdier

Vision

Vi vil være den fortrukne samarbejdspartner til at source højtuddannede softwareudviklere for at forbedre vores kunders indtjening, mens vores fælles fokus på medarbejdere, etik og arbejdsmiljø bibeholdes.

Mission

Vi er et professionelt og ansvarligt softwareudviklingsfirma, som skaber værdi for vores kunder, ansatte og ejere.

  • Vi hjælper vores kunder med at forbedre deres indtjening ved at tilbyde dem højtuddannede og innovative softwareudviklere og branchens mest effektive samarbejdsmodeller.
  • Vi tilbyder vores ansatte et berigende arbejdsmiljø med fokus på individuelle kompetencer og personlig udvikling.
  • Vi giver vores ejere et godt investeringsafkast ved kontinuerligt at forhøje egenkapitalen i firmaet.

Værdier

Alle vores handlinger er baseret på vores kerneværdier: tillid, gennemsigtighed og ansvarlighed.

Tillid: Vores kunder ved at vi er et stabilt, ærligt og pålideligt firma, som overholder aftaler og kommunikerer uden skjulte agendaer. Vi forventer også at vores kunder er ligefremme, ærlige og åbne over for os. Vi behandler vores ansatte med respekt og giver dem gode arbejdsforhold. Vi forventer at vores medarbejdere er loyale over for firmaets beslutninger og at de overholder deres tavshedspligt.

Gennemsigtighed: Vi definerer gennemsigtighed som WYSIWYG: What you see is what you get. Vi tilbyder vores kunder et strategisk partnerskab. Vi forventer at begge parter holder hinanden informeret og at vores partnerskab er baseret på åbne og synlige forretningsprocesser, som også er åbne og synlige for vores ansatte.

Ansvarlighed: Vi giver vores kunder Responsible Sourcing. Vi er proaktive og adresserer eventuelle problemstillinger for at kunne overholde vores løfter, og vi respekterer og sætter pris på vores kunders fortrolighed. Vi stoler på vores medarbejdere og ved at de løser deres arbejdsopgaver professionelt. Vi lover at være ansvarlige og forventer at vores kunder og medarbejdere også handler ansvarligt.