Norsk Byggtjeneste

Norsk Byggtjeneste

Norsk Byggtjeneste er den største informationsudbyder til den norske byggebranche. Norsk Byggtjeneste fastsætter standarder for transaktioner og dokumentation gennem branchens samlede værdikæde og er dermed medvirkende til at effektivisere og øge samhandlen mellem branchens aktører. Norsk Bygtjeneste står bag Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggtjeneste Portalen.

Norsk Byggtjeneste er et .nethus med et Microsoft full-stack setup, det gælder således også for NOBB-databasen. I skrivende stund er Norsk Byggtjeneste og Conscensia i gang med at migrere eksisterende applikationer til Azure, og udvikle nye applikationer til platformen.

Læs mere om Norsk Byggtjenestes erfaringer med outsourcing her.