Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening

Den Norske Dataforening (DND) er Norges største IT faglige forening, som er et åbent, uafhængigt forum for IT-professionelle og avancerede IT brugere. Dataforeningen er et samlende fagligt miljø for udøvere og brugere af IT fag. Dataforeningens mange fora og arrangementer er den foretrukne mødeform for at styrke egne kompetencer, ekspertise og erfaringer med andre IT professionelle.

Dataforeningens vigtigste opgaver er at:

• Skabe kontakt og fremme udvekslingen af viden, erfaringer og synspunkter mellem enkeltpersoner og virksomheder, der gennem deres erhverv eller personlig interesse vil vide mere om de faglige aspekter inden for informationsteknologi og databehandling.
• Belyse problemstillinger vedrørende informationsteknologi og databehandling til de norske myndigheder, andre professionelle foreninger og offentligheden, bl.a. for at bidrage til at det generelle niveau for viden om IT hæves.
• Sætte fokus på det menneskelige, organisationsmæssige, og samfundsmæssige konsekvenser af informationsteknologi.

Den Norske Dataforening har ca. 9.500 medlemmer.