BrainsBusiness

BrainsBusiness

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. De samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs.

Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

  • Aalborg Universitet
  • Region Nordjylland
  • IKT-erhvervet i Nordjylland
  • Aalborg Kommune
  • Aalborg Samarbejdet