Outsourcingmodel

Dit eget udviklingsteam i Ukraine eller Polen

outsourcingmodel

Conscensias outsourcingmodel baserer sig på, hvad vi kalder for Responsible Sourcing. Eller omskrevet til dansk: at vi sourcer medarbejdere på en ordentlig og ansvarsfuld måde. For os handler Responsible Sourcing om menneskesyn – at alle parter tager ansvar og opfører sig ordentligt og ligeværdigt i alle relationer.

Responsible Sourcing er omdrejningspunktet for Conscensias model for outsourcing. Du samarbejder med dedikerede teams af fastansatte medarbejdere, som udelukkende løser opgaver for dig. Vores medarbejdere arbejder fra vores udviklingscenter i Ukraine eller Polen, hvor vi sørger for HR-indsatsen, de fysiske rammer og alt det administrative, så du kan fokusere på at styre softwareudviklingsopgaverne.

  • Vi finder dine næste udviklere med netop de kompetencer din virksomhed har brug for
  • Vi integrerer dine nye medarbejdere med resten af din organisation
  • Vi fastholder dine udviklere, så kompetencer og viden forbliver i teamet

Et partnerskab med Conscensia betyder at:

  • Du får de udviklingskompetencer du ønsker.
  • Du får dit eget udviklingsteam.
  • Du bruger din tid på udviklingsopgaverne, mens vi sørger for alt det praktiske.
  • Du får en økonomisk aftale, der forbedrer din konkurrenceevne.

Se nedenstående video hvor vi fortæller om vores outsourcingmodel, og hvordan dit sourcing forløb bliver en succes.