Jeg kan ikke lade være med at reflektere over en række artikler, som medierne har bragt i den seneste tid vedrørende outsourcing og dets indvirkning på virksomhedernes internationalisering.

Version2 har bragt denne artikel (http://www.version2.dk/artikel/outsourcing-til-udlandet-deler-danske-it-afdelinger-i-et-og-b-hold-30478) med fokus på, at de danske virksomheder bliver opdelt i et A hold og et B hold. De betegner outsourcing som medvirkende til denne opdeling.

Eller den artikel, som Børsen har bragt den 20. september om, at IT branchen kommer til at mangle kandidater. Børsens artikel viser, at hvordan det end går, har vi de kommende år brug for at få tilført arbejdskraft indenfor IT branchen. Vel at mærke er undersøgelsen fra det nuværende marked, hvor Outsourcing allerede er i brug.

Rambøll har i IT i praksis (http://www.version2.dk/artikel/danske-virksomheder-offshore-outsourcing-virker-os-30687) foretaget en undersøgelse, der konkluderer, at Outsourcing giver pæne realiseringsgrader og henter de resultater hjem, som de inddragede virksomheder forventede. Sammenholder man artiklerne fra Version2 og Børsen med Rambølls undersøgelse, så ser jeg ingen undskyldning for ikke at tage outsourcing med i strategiprogrammet for ens virksomhed.

Ud over landegrænserne

Selv for mindre virksomheder, som kun har Danmark som sit lokale marked, er outsourcing en oplagt mulighed. Sammenlignes de lokale virksomheder med de internationale, klarer de internationale sig bedre, qua de har flere strenge at spille på. Her kan outsourcing som strategi være medvirkende til forbedring af de mere lokale virksomheders chancer. Det må alt andet lige betyde, at de virksomheder i Danmark, der kun fokuserer på lokal arbejdskraft i fremtiden, vil få en forringelse af deres konkurrencekraft. Markedet for IT medarbejdere vil være præget af den efterspørgsel, der er, medførende højere lønstigninger.

Innovation til din virksomhed

Jeg tror på, at et outsourcing-forløb kan være en øjenåbner. Der er anderledes måder at gøre tingene på, som dermed skaber grobund for at man fremmer innovationen i ens virksomhed.

Conscensia’s erfaringer

Conscensia’s erfaringer fra vores interne kundeundersøgelser viser, at gevinsten ligger på ca. 40 %. Et klart bevis på, at nytænkning i din virksomhed kan betale sig. Gevinsterne ses også på den vækst, vi i dag selv oplever i Conscensia, hvor vi på lidt over et halvt år har ansat 50 personer. Så vores kunder mener det virkelig!

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com