Når man som os beskæftiger sig med outsourcing af softwareudvikling, løber man den ene gang efter den anden ind i menneskers forestillinger og fordomme om, hvad outsourcing er, og hvordan det er at arbejde med et udenlandsk softwareteam. I denne artikelserie gør vi op med myterne, så dialogen kan foregå på baggrund af en fælles forståelsesramme.

Myte: Det giver kun mening at outsource store teams

Når jeg i forskellige sammenhænge taler om outsourcing rundt omkring i Danmark, løber jeg tit ind i bemærkningen om, at det kun kan betale sig at outsource, hvis man har et meget stort team.

Går jeg ind i en nærmere dialog om baggrunden for den opfattelse, så møder jeg ofte den begrundelse, at det at opbygge tilstrækkelig viden og kvalitet hos et softwareteam i udlandet, kræver en vis størrelse på det udenlandske team og en stor indsats af den danske del af teamet.

Men er det nu også sandheden? Nej, kan jeg svare helt uden tøven. Når man benytter Conscensias model med tæt integrerede teams, som er headhuntet lige præcis med henblik på dine behov som kunde, så kan man sagtens bygge viden og kvalitet op i små teams. Vores model betyder samtidig, at vi har en meget lav personaleomsætning, så du kan som kunde være sikker på, at den viden, du opbygger i dit team, ikke alene forbliver intakt, men til stadighed udbygges.

I vores nyhed fra sidste måned, kan du læse en case om vores kunde Mikro Værkstedet, som har opbygget så megen kvalitet og viden i deres team på fire mand, at dette team er blevet en uvurderlig del af Mikro Værkstedets forretning med at udvikle interaktive multimedier til børn med indlæringsvanskeligheder. Et team, der forstår, hvad det er en del af, og som naturligt udfordrer og videreudvikler grænserne for både produktet og det samarbejde, som produktet bliver udviklet i.

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketing Coordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com