Kom godt i gang

Kom godt i gang – 10 trin til effektiv outsourcing

effektiv outsourcing

Conscensia har fokus på at gøre outsourcing nemt og overskueligt for dig og din virksomhed. Vores handlingsplan for opstartsfasen er her beskrevet trin for trin:

1. Valg af partner
2. Lær din partner at kende
3. Tag stilling til, hvilket land der skal outsources til
4. Undersøg sprogforhold
5. Få professionel hjælp til kontrakten
6. Læg en klar plan
7. Billigst eller mest værdi?
8. Få styr på ejerforhold
9. Hav fokus på tiden efter afslutning
10. Husk ressourcerne hjemme

I Conscensia hjælper vi dig med hurtigt og effektivt at gennemføre denne proces, så vi sammen sikrer et stærkt og succesfuldt samarbejde mellem din virksomhed og dens nye medarbejdere.

1. Valg af partner

Ligesom med rekruttering handler outsourcing-samarbejdet også om kemi og intern forståelse. Når du skriver kontrakt med en outsourcing-partner, kan du derfor betragte det lidt som en jobsamtale. Husk at tage højde for partnerens erfaring med lignende projekter og spørg efter referencer.

2. Lær din partner at kende

Når kontrakten er underskrevet, og samarbejdet indledes, er det vigtigt, at du og partneren lærer at samarbejde. Eksempelvis kan det være en god idé at besøge det land og de mennesker, der skal arbejde på din opgave. Sørg også for at arrangere løbende evaluering og opfølgningsmøder.

3. Tag stilling til, hvilket land der skal outsources til

Forskellige lande er lig forskellige kulturer. Afhængigt af dit projekt kan nationale præferencer have betydning for dit valg af partner. I forhold til nogle projekter er det vigtigt med stor indsigt i din virksomheds udfordringer. Så kan du udvælge en partner, hvis kultur ligger tæt på den skandinaviske.

4. Undersøg sprogforhold

Kan du kommunikere direkte med de mennesker, der arbejder på din opgave? Eller skal du igennem en projektleder eller en tolk? I nogle projekter er det en stor fordel, at du kan tage telefonen og ringe til en specifik udvikler. Undersøg derfor sprogniveauet fra bund til top i den organisation, som du skal arbejde sammen med.

5. Få professionel hjælp til kontrakten

Få professionel hjælp, når du skal skrive kontrakt med en outsourcing partner. Der er mange faldgruber. Er din kontrakt fx skrevet i henhold til dansk lovgivning? Eller er det loven i partnerens land, der gælder? Sørg også for, at der foreligger nedskrevne aftaler om, hvem der er dine kontaktpersoner hos partneren.

6. Læg en klar plan

Sørg for, at der foreligger en klar og tydelig plan for eksempel del-leverancer, deadlines og overdragelse af viden. Sørg så for, at planen er dynamisk og kan korrigeres efter dine behov. Det er langt lettere for både partneren og dig, hvis der er udarbejdet præcise planer gennem hele processen.

7. Billigst eller mest værdi?

Outsourcing handler oftest om at spare på omkostningerne. Derfor bliver partneren typisk udvalgt på baggrund af pris. Men husk også at tage højde for elementer som kvalitet, leveringstid og mulighed for skalering af projekter. Outsourcing handler nemlig ikke kun om at spare penge – det handler også om at øge værdi.

8. Få styr på ejerforhold

Hvem ejer den viden og erfaring, der opbygges hos din outsourcing-partner under et projekt? Og er der klarhed omkring dit ejerskab af de produkter, der udvikles? Sørg for at have klare aftaler om, hvordan man håndterer ejerskab. Og sørg også for, at du kan udnytte viden og erfaring opbygget hos partneren til senere projekter.

9. Hav fokus på tiden efter afslutning

Man kan blive så fokuseret på at få et projekt afsluttet, at man helt glemmer livet bagefter. Husk at overveje support på produktet samt videreudvikling og rettelse af fejl.

10. Husk ressourcerne hjemme

Outsourcing handler om at få andre til at løse en opgave for sig. Derfor glemmer man nogle gange, at der også skal bruges ressourcer hjemme i virksomheden til for eksempel projektledelse, evaluering og opfølgning. Sørg for at have rollefordeling og allokering af ressourcer på plads, før projektet sættes i gang.