Rie_MV_webEn høj grad af proaktivitet fra udviklerne og en sikker styring af hele outsourcingprocessen fra Conscensias Delivery Group er nogle af forklaringerne på, at Mikro Værkstedet har fået stor værdi ud af sit fire mand store udviklingsteam i Ukraine.

Når man som dansk virksomhed søsætter et it-udviklingsprojekt, hvor besætningen sidder på et kontor i Ukraine, kræver det en sikker hånd på roret, hvis kursen skal holdes.
For Mikro Værkstedet har samarbejdet med Conscensia netop betydet, at der har været sikker styring fra først til sidst.

Det er tydeligt at mærke, at der er en klar plan fra A til Z. Lige fra deres måde at klæde os på og afstemme forventninger til den løbende evaluering gennem udviklingsprocessen. Der er ikke overladt noget til tilfældighederne, og det helhedssyn har stor værdi for os,” fortæller Rie Thyssen, som er udviklingskonsulent i Mikro Værkstedet.
Mikro Værkstedet laver it-baserede værktøjer og programmer, som blandt andet hjælper skolebørn med læse- og skrivevanskeligheder til at finde nye veje til læring. Virksomheden har et fire mand stort udviklingsteam på Conscensias kontor i Lviv, som i øjeblikket arbejder på multimediebogen ”Den talende bog”.

Proaktive udviklere

Udviklingsteamet er ifølge Rie Thyssen blevet en integreret del af virksomheden.
Selv om de jo sidder langt væk, betragter vi dem ikke som en satellit. De er med på lige fod med os andre og sidder ikke bare og koder. De har opnået en stor viden om vores verden, og de er meget proaktive og gode til at komme med alternative løsningsforslag, hvis de kan se, at vi er nødt til at justere noget for at undgå at få problemer på sigt,” siger hun og uddyber:Rie_MV_web1
Under projektet ’Den talende bog’ har de for eksempel været gode til at tænke hele problematikken omkring ’bring your own device’ ind i udviklingen. Det er et kæmpe krav at håndtere, som de har fået tænkt godt igennem fra starten.

Stærk garageånd

Da Mikro Værkstedet startede sit samarbejde med Conscensia i 2011, var det med et tre mand stort team, som siden er det vokset til fire. At arbejde med et mindre outsourcet team fungerer ifølge Rie Thyssen rigtig godt.
Vi har fået en ’garageånd’, hvor alle arbejder frem mod det samme mål, og der er rigtig god kommunikation med teamet i Ukraine. Vi bruger ikke flere ressourcer på at holde vores ukrainske team kørende, end vi ville gøre med et team, der sad i et tilstødende lokale,” fortæller hun.
Garageånden bliver styrket, når det ukrainske team en uge om året tager til Danmark for at møde deres danske kolleger og ikke mindst få indsigt i, hvordan de produkter, de udvikler til daglig, bliver brugt i det virkelige liv.
Så besøger vi for eksempel nogle folkeskoler, så de får indsigt i, hvilket læringssyn vi har, og hvordan man arbejder med inklusion i Danmark. Det klæder dem godt på til at arbejde med målgruppen, og det skaber en gensidig kulturel forståelse,” siger forklarer Rie Thyssen.

Delivery Group sikrer værdi

”I forbindelse med opstarten var det rigtig godt, at Conscensias Delivery Group med Allan Kirkeby i spidsen sørgede for at gøre det klart for os, hvordan processen skulle være, og hvordan vi skulle arbejde for at få mest mulig værdi ud af vores ukrainske team.
Det gjaldt også i forhold til at skære igennem og holde os op på, hvad vi skulle levere, for at teamet kunne udføre deres arbejde. Der har været sikker styring fra starten, og siden har Allan været rigtig god til proaktivt at gå ind og varetage de personalemæssige ting. Når jeg sidder i Danmark, kan jeg jo have svært ved at fornemme, hvor høj arbejdsglæden er hos teamet i Ukraine, men det bliver der løbende taget hånd om, og vi kan også mærke, at de løbende evaluerer for at sikre, at deres medarbejdere er tilfredse.”
– Rie Thyssen, udviklingskonsulent, Mikro Værkstedet.

Pernille Hejle Pedersen
About Pernille Hejle Pedersen

Marketingkoordinator/PA, Conscensia, pep@conscensia.com